Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla Serwisu

www.pilna-pozyczka.pl

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) i korzysta z pojęć w nim zdefiniowanych.

§1

Firma Webdo prowadząca serwis internetowy działający pod adresem www.pilna-pozyczka.pl szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.pilna-pozyczka.pl oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze strony internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa.

§2

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.pilna-pozyczka.pl jest firma Webdo z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2b/16, 12-100 Szczytno, zarejestrowana w centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7451690364, REGON:362083920, dalej jako „Serwis”.

Administratorem danych osobowych przekazanych właściwemu parterowi handlowemu
w wykonaniu zawartej z nim przez Serwis umowy, jest dany podmiot.

§3

Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych. Osoba odwiedzająca serwis i korzystająca z usług świadczonych za jego pośrednictwem jest Użytkownikiem serwisu (dalej: Użytkownik).

§4

Użytkownik korzystający z serwisu jest anonimowy tak długo, aż sam nie postanowi odmiennie. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Serwis jedynie w celach technicznych i dla ogólnych statystyk.

 

Zasady przetwarzania danych

§5

Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Użytkownik podający dane osobowe osoby trzeciej, zobowiązany jest do uzyskania od niej zgody na to.

§6

 1. Za pośrednictwem serwisu pilna-pozyczka.pl możliwe jest przetwarzanie i zbieranie danych wymaganych przez administratora dla świadczenia danej usługi oraz w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, jak również w celach marketingowych i konieczności rejestracji bazy danych Użytkowników.
 2. Możliwe jest zwrócenie się do osób, które korzystają z Serwisu pilna-pozyczka.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku. Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

§7

Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji świadczenia usług przez Serwis. Przetwarzanie danych Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.pilna-pozyczka.pl polegać będzie na:

  • zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej pilna-pozyczka.pl oraz wykorzystywanych przez niego zasobów;
  • zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie pilna-pozyczka.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz przesłania newslettera;
  • zbieraniu danych o Użytkowniku w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem pilna-pozyczka.pl za pośrednictwem strony www.pilna-pozyczka.pl;
  • przekazywaniu przez Serwis danych Użytkowników partnerom handlowym Serwisu, podmiotom współpracującym z Serwisem w zakresie świadczonych usług oraz podmiotom obsługującym Serwis, którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie udzielonych przez Użytkownika zgód.

 

Korzystanie z plików cookie

§8

Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.pilna-pozyczka.pl na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.pilna-pozyczka.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.

§9

Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer Użytkownika ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

§10

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.pilna-pozyczka.pl. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zablokowania zapisu plików cookies na swoim komputerze, jednak w takim wypadku, niektóre funkcje na stronie www.pilna-pozyczka.pl mogą przestać działać lub mogą stać się niedostępne.

§11

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności do tworzenia statystyk oraz do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) oraz dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

§12

Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

 • Zweryfikowania tożsamości Użytkownika;
 • Bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
 • Realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem

§13

Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od www.pilna-pozyczka.pl lub innych podmiotów współpracujących z Serwisem, ma w każdym momencie możliwość dokonania odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail. Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Serwis www.pilna-pozyczka.pl usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez Serwis oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

§14

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z przepisami.

 

Informacje o dostępności

§15

Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez www.pilna-pozyczka.pl danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Kontakt

§16

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@pilna-pozyczka.pl

Ten serwis używa cookie. Korzystając z serwisu akceptujesz używanie cookie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki cookies umożliwiają przechowanie pamięci dotyczącej osobistych ustawień strony, dzięki temu podczas następnych odwiedzin jest możliwość załadowania okeślonych treści. Informacje odnośnie plików cookies umieszczone są dla Użytkowników w dziale Polityka Prywatności.